Bělorusko

  • Rekonstrukce Komplexu Hydrokraku – Rafinerie Naftan
  • Projekt jednotky pozdrženého koksování – Rafinerie Naftan
  • Projekt jednotky čištění zkapelněných plynů (Merox) – Rafinerie Naftan
  • Replecement of Visbreaker Heater