Zkouška kabelů na nosném systému ARKYS

6 ledna, 2023

Společnost CICM s.r.o. koncem roku 2022 testovala v akreditované zkušebně FIRES s.r.o. – Slovensko.

Silové kabely 1-CXKE-V B2ca-s1a,d0,a1 nově na nosném systému ARKYS.

Rozšířili jsme možnost použití nosného systému pro silové kabely od společnosti ARKYS

Klasifikace P90-R dle ČSN 73 0895: 2016.